Процес рецензування Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій

Більшість рецензій виходить протягом декількох тижнів після презентації книги. Тому потрібно встигнути швидко відреагувати та дати читачеві відповідь на запитання, чи потрібно йому купувати та читати цю книгу. Автор рецензії повинен описати внутрішній зміст твору та його втілення. Треба пояснити, що хотів сказати творець (історія становлення великого вченого) і чи це йому вдалося (ні, образ головного героя недостатньо розкритий). Якщо назва фільму символічна, її варто пояснити звичайному читачеві. Людині, яка читає рецензію, має бути все зрозуміло і водночас цікаво.

Стаття, яка не відповідає критеріям журналу та зазначеним вимогам до оформлення не реєструється та не допускається до подальшого рецензування, про що повідомляється авторові статті. Автор – особа, або група осіб (колектив авторів), яка за результатами проведеного наукового дослідження підготувала наукову статтю і подала її на розгляд редакційної колегії журналу. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням — членом редакційної колегії), а за необхідності — засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації. Проте, як засвідчує багаторічний досвід, іноді саме в подібних випадках така рецензія – не більш, ніж аркуш паперу з підписом рецензента і відповідною печаткою. Саме тому я дуже обережно ставлюся до публікацій і видань, серед рецензентів яких значаться поважні посадові особи, які удостоєні численних титулів, але які вже багато років “не живуть наукою”, а лише пожинають плоди своєї колись активної роботи в науці. В разі виникнення конфлікту інтересів чи неможливості провести рецензування, головний редактор ухвалює рішення про призначення іншого рецензента.

Пояснити своє судження про рецензований рукопис і підкріпити своє судження так, щоб редактори та автори могли зрозуміти, на підставі яких міркувань ці судження були винесені, і за потреби змогли б аргументувати вже опубліковану статтю. Ключовими навичками літературного критика є вміння добре і яскраво формулювати свої думки, закохати читача за кілька речень у творі, що сподобався автору рецензії. При роботі з цим жанром літературної критики автор повинен визначити для себе, що для нього добре в літературі, а що – погано, тобто створити свою концепцію естетики. Читач повинен розуміти, чому автор одні твори оцінює позитивно, а інші – негативно. У рецензії згадують героїв фільму для цілісного уявлення читача про витвір мистецтва.

Відповідно оформлена стаття протягом 1 тижня після надходження до редколегії направляється на рецензію. До рецензування допускаються статті, що оформлені відповідно до вимог оформлення, що детально описані в пункті меню Авторам. Професійний рецензент завжди має розуміти, для кого він пише, для якої аудиторії. Корпоративний сайт, «глянець», профільний журнал, щоденна газета, громадсько-політичний журнал, «товстун» – видання для різної аудиторії. Рівень науковості визначається наявністю наукових аспектів завдань дослідження, можливості застосування отриманих результатів.

Стаття може бути повернена для доопрацювання. При написанні своєї або прочитанні чужої рецензії треба розуміти, що вона завжди суб’єктивна і в ній не може бути відображено лише об’єктивне. Тому завжди будуть читачі та колеги-критики, естетична система яких не співпадатиме з уявленнями автора рецензії. Головний видавничий дім проводить досить жорстку політику по відбору матеріалу для публікації, тому рецензування служить дієвим інструментом перевірки якості. Спочатку фахівцями перевіряється структура і оформлення рукопису. Якщо етап пройдено успішно, приймається рішення про допуск до рецензування, якщо ні – робота повертається автору. More Transparent Peer Review.

Процедура рецензування є анонімною як для автора статті, так і для рецензентів і здійснюється двома рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування – Double-blind review). Взаємодія між автором статті та рецензентами відбувається шляхом листування електронною поштою через відповідального секретаря. Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті.

Наукові статті можуть направлятись на повторне рецензування після їхнього докорінного доопрацювання, проведеного за рекомендацією рецензента. За умови відсутності члена редакційної ради – куратора відповідного напрямку головний редактор (заступник головного редактора) визначає зовнішнього рецензента по даній роботі. Щоб написати рецензію на книгу, її необхідно прочитати. Це здається очевидним, але іноді люди вважають, що достатньо прочитати анотацію або лише половину твору. Але з літературною критикою краще не поспішати. У рецензії не можна просто написати, що цей фільм сподобався. Думка автора має бути зрозуміла з тексту і підкріплена аргументами.

рецензії на наукові статті

Рецензію до журналу «Ukrainian Journal of Educational Research» («Український журнал досліджень в освіті») рекомендовано формувати українською або англійською мовами відповідно до наведених нижче пунктів. Після ухвалення рішення про публікацію статті редакція інформує про це автора з указанням терміну публікації. Якщо автор не згоден з думкою рецензента, він може дати мотивовану відповідь. Після затвердження статті до друку з кожним автором укладається Ліцензійний договір на використання твору. Авторські права зберігаються за автором. Також у тексті може вказуватися, кому потрібно ознайомитися з книгою, наприклад, любителям конспірологічних романів чи історичної прози. А якщо книга не варта уваги, то треба вказати, з якої причини.

Оновлений варіант статті повторно надається рецензентові для надання висновку. Визначає ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного http://dancor.sumy.ua/news/mosaic/458111 забезпечення. Оперативність – гарантоване отримання необхідної рецензії від провідних фахівців у дуже стислі терміни (до 5 днів).

Якщо бодай один літературознавчий термін використано неправильно, це може зіпсувати враження від усієї рецензії. Граматика, стилістика, орфографія – не менш важливі інструменти для створення професійного відгуку. Наявність структури.

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики.

Наявність позитивних рецензій не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про наукову новизну та отриманий науковий результат публікації приймає редакційна колегія. Важливим жанром наукової комунікації є рецензія.

Тема 7. Робота над написанням наукових статей, доповідей, монографій

Стаття вимагає доопрацювання та повторного рецензування. Оцінка змісту твору (логіка сюжету, динаміка історії, психологія героїв, правдивість фактів та інше). Короткий виклад змісту твору, його основних питань. Анотація значно спрощує читачеві пошук необхідного матеріалу.

ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ НА НАУКОВУ СТАТТЮ

Рукописи статей, не прийнятих до публікації, разом із текстом мотивованої відмови, повертаються автору. Наукові статті можуть направлятись, в разі необхідності, на додаткове рецензування у випадку виникнення гострої дискусії з приводу положень, висловлених в науковій статті. Після прийняття пропозиції на рецензування вам буде надано опитувальник (запитання, на які необхідно дати відповідь) із полем для коментарів.